ทําไมการสูบบุหรี่จึงแย่กว่าสําหรับหญิงสาวที่มีอายุมากกว่า

ผู้สูบบุหรี่หลายคนคิดว่าการเลิกบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ได้รับการกําจัดยาสูบและอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยได้ แต่การเลิกทําได้ไม่น่าจะยากนัก มีตัวเลือกมากมายสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

Bessie the Cow เป็นตัวการ์ตูนที่เคี้ยววิธีการบางอย่าง เป็นเหมือนเธอป พอตใช้แล้วทิ้ง ระมาณหกสิบวันและคุณน่าจะมีนิสัยชอบสูบบุหรี่ห่างจากระบบ ค่าใช้จ่ายโดยการเป็น Bessie ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําหน้าที่เป็นวัว ค่อนข้างเป็นเหมือนเธอเช่นเดียวกับการเคี้ยวหมากฝรั่ง

ความช่วยเหลือเหล่านี้ให้นิโคตินในปริมาณเล็กน้อยซึ่งช่วยชะลอการเลิกสูบบุหรี่ มันค่อนข้างมีอยู่ด้วยรูปแบบการพึ่งพานิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ ดังนั้นการเลิกมันอย่างกะทันหันจึงง่ายกว่ามาก แต่วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เลิกได้

งดการซื้อกล่องบุหรี่ ยิ่งคุณซื้อบุหรี่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากเท่านั้น หากคุณต้องสูบบุหรี่ให้ซื้อไม้เดียวทุกครั้งที่คุณต้องการสูบบุหรี่ อาจลดจํานวนบุหรี่ที่คุณจะสูบบุหรี่ได้

ผลข้างเคียงของการสูบบุหรี่มีขนาดใหญ่และร้ายแรงมากจนร่างกายกลายเป็นเหยื่อของสารพิษร้ายแรง หวังว่าการเน้นผลข้างเคียงเหล่านี้ในไม่กี่บรรทัดก็เพียงพอแล้วสําหรับการเลิกสูบบุหรี่ในขณะนี้

การเรียนรู้ที่จะใช้ความเจ็บปวดและความสุขทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาจิตตานุภาพ ครอบครัวพยายามเลิกสูบบุหรี่โดยใช้จิตตานุภาพที่เราพยายามอยู่อย่างมีสติอยู่นอกสิ่งที่เรายังคงเห็นว่าน่ายินดี ตราบใดที่เรายังคงเห็นการสูบบุหรี่กลายเป็นที่น่าพอใจสิ่งล่อใจที่เราอยู่ที่นั่นเสมอ นั่นเป็นวิธีที่เลิกไก่งวงเย็นไม่ค่อยได้ผล

เป็นเรื่องจริงที่มีผู้สูบบุหรี่ที่มีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรา แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างถูกต้องราวกับว่าผลกระทบของการสูบบุหรี่อาจไม่จําเป็นต้องใหญ่โตในบางคนการหยุดสูบบุหรี่มักเป็นความคิดที่ดี มันต้องเข้าร่วมสําหรับผลกระทบการสูบบุหรี่ที่จะเริ่มที่จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณใช้ปัจจัย บางครั้งพวกเขาจะเข้ามาสายเกินไปที่จะสร้างความเสียหายในการจัดการ การป้องกันนั้นดีกว่าการรักษาเสมอดังนั้นการหยุดสูบบุหรี่ในตอนนี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการดํารงอยู่

ความมุ่งมั่นอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเลิกนิสัยที่ไม่ดีและจําเป็นต้องมีการสูบบุหรี่ การสังเกตมีเพื่อให้มั่นใจ 100% และมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุสิ่งที่คุณต้องการ ในการเลิกสูบบุหรี่พลังความตั้งใจของคุณจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณตลอดเวลา โปรดจําไว้ว่าร่างกายของคุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่ายอมแพ้หรือสูญเสียความหวังหากคุณไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ พยายามเลิกสูบบุหรี่ต่อไปและคุณจะบรรลุวัตถุประสงค์หลักของคุณ